Gwasanaeth Cymraeg

Welsh funerals in Flintshire

If you want to hold a Welsh funeral, you can depend on J.E. Davies & Son Ltd. We offer our services in and around Flintshire. 

Ein gwasanaethau

Os dymunwch i ni ddarparu ein gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, yno gofynnwch pan y byddwch yn ein galw yn y lle cyntaf.

Rydym ar gael 24 awr y dydd, bob dydd, i helpu chi gyda eich profedigaeth.

Y Gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig:

Dychweliad i ein Capel Gorffwys

Cymorth gyda cofrestru y marwolaeth
Contact
Trefniadau yr Angladd:
  • Claddedigaeth neu amlosgi
  • Gwasanaeth Crefyddol neu Angrefyddol
  • Angladdau coedwigol
  • Rhybyddion yn y wasg
  • Trafnidiaeth
  • Teyrnged blodeuol
  • Lluniaeth
Byddwn yn neilltuo un o'n ymgymerwyr i fod at eich gwasanaeth. Y fo neu hi fydd eich cyswllt proffesiynnol trwy gydol yr amser a thrwy yr angladd.

Byddwn yn gwrando ar eich dymuniadau ac eich syniadau ac yno eich cymorth ac arwain i sicrhau y bydd y deyrnged olaf yn achlysur arhydeddus a pharchus.
If you want a Welsh funeral for a loved one, you can count on J.E. Davies & Son Ltd. We are based in Flintshire and offer our services in the surrounding areas. Contact us today. 

Need a Welsh funeral? If you're in Wiltshire, call:
01352 741 265
Share by: